PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024

Dành cho các ngành có thi môn năng khiếu: SƯ PHẠM ÂM NHẠC (#7140221) hoặc GIÁO DỤC MẦM NON (#7140201)


I. Khối, ngành đăng ký dự thi
Lưu ý: Thí sinh chỉ sử dụng duy nhất 01 mã (CCCD hoặc CMND hoặc Mã định danh,...) trong suốt quá trình đăng ký: dự thi tốt nghiệp THPT, thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực, sơ tuyển, đăng ký xét tuyển, xét tuyển sớm tại các cơ sở, xác nhận nhập học,.....trên tất cả các hệ thống của Nhà trường, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Thông tin cá nhân

1
2
3
4

Xác nhận lại địa chỉ
(chúng tôi sẽ gửi bưu thư theo địa chỉ này)
III. File ảnh minh chứng phải tải lên
Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi tài khoản đăng nhập vào email của bạn.